Welkomsbrief voor nieuwe eigenaren

Welkom

Gefeliciteerd met je lidmaatschap van Bivobo!

Welkom op onze prachtige plek, waar we – met respect voor elkaar, de natuur en in eenvoud – genieten van een oase van rust.

Als een perceel van eigenaar verandert, is dat vaak ook het moment dat er met klussen wordt begonnen. Lees dit goed, vóórdat je daar mee begint.

 • Als je iets wilt veranderen aan de afrastering, is goedkeuring van het bestuur vóóraf vereist.
  We willen het graag groen en open. Dus liever een haag, dan een hek.
  Als er al een hoge gesloten schutting is, vragen we je die te vergroenen, dus te laten begroeien met klimplanten.
 • Bestaande schuurtjes mogen blijven staan. Als je iets nieuws wilt plaatsen mag dit maximaal 2 meter lang, 2 meter breed en 2 meter hoog zijn.
 • Nieuwe of andere ark?
  Let op dat de ark niet te lang, te hoog of te breed is.
  Bij het aanleggen van een recreatiearkje, dient men aan beide kanten minimaal 1 meter ruimte te houden. De ark mag niet hoger zijn dan 2.30 vanaf de waterlijn. De breedte van de boot (maximaal 3 meter) moet zodanig zijn dat de doorvaart niet wordt gehinderd.
 • Het wordt op prijs gesteld als de leden zo groen en natuurlijk mogelijk hun perceel beheren. Gebruik geen gif. Het Ilperveld is beschermd natuurgebied.
 • De tuin zo min mogelijk verharden met steen en hout.
 • Vermijd geluidsoverlast. Heb je toch een klus met herrie? Doe dit buiten de zomervakantie en de weekenden, als er weinig anderen zijn. Overleg met je buren.
 • Snoeien van bomen gebeurt in de winter – voor de gezondheid van de boom.
  De Flora- en Faunawet. verbiedt het verstoren van broedende vogels.
 • Onderhoud van het pad bij jouw perceel hoort er bij. Haal overhangende takken weg, zodat je er makkelijk langs kan. Hou ongeveer 30 cm naast het pad helemaal vrij, i.v.m. de waterleiding.
 • Een landelijke verordening verbiedt het lozen van afvalwater op de sloot.
  Gebruik het toiletblok wat aangesloten is op het riool, of een chemisch toilet.
 • De afvalcontainer op de parkeerplaats is snel vol. Het wordt gewaardeerd, als je je vuilniszak meeneemt en thuis in de container stopt. Uiteraard ook geen tuinafval in de container, maar op de composthoop op je eigen landje, nooit daarbuiten.
 • Onderverhuur is niet toegestaan.

Lees ook het volledige huisreglement en de statuten

Respecteer rust, privacy en de natuur

 

Welkomsbrief voor nieuwe eigenaren
november 2016

Download als pdf: welkom-op-bivobo2016