Tuin tips

Wat groeit er in de Bivobo tuin?

FloxWilgen, zwarte els, klimop, hop, brandnetels, bamboe…
Een mooie kreet is  “met de natuur mee tuinieren”.
Ga de strijd niet aan met onmogelijke zaken. Zet struiken en planten neer, die geschikt zijn voor de grondsoort. Schaduw minnend doet het niet in de zon, en andersom. Echt niet. Of laat groeien, wat er van zelf op komt.

Ervaren Bivobo tuiniers vertelden mij:
Een plant die hier dood gaat, wil hier gewoon niet groeien. Je kan je de moeite besparen om het nog eens te proberen.

Toch zijn sommige tuinen prachtig! Hoe doen ze dat toch?
Heel geschikt zijn: Flox, Monnikskap, Kattenstaart, Hortensia

Groen en natuurlijk

Het wordt op prijs gesteld als de leden zo “groen en natuurlijk” mogelijk hun perceel beheren.

·      Gebruik geen gif
·      Zo min mogelijk verharden met steen en hout.
·      Respecteer natuur en milieu
·      In het voorjaar niet snoeien i.v.m. nesten van vogels.
·      Gebruik composthoop wordt aanbevolen, gebruik tuinafval voor het ophogen van de tuin
·      Liever een natuurlijke afscheiding, van struiken en heggen of takkenril.

Veengrond

Veengrond bestaat voor het overgrote deel uit afgestorven plantenresten, dus uit organisch materiaal. Daarbij is veen altijd zuur. Het is bovendien donker gekleurd. Door de vezelige structuur en het enorme

kattenstaart

waterbufferende vermogen kan veengrond heel lang nat blijven. Maar als het uitdroogt – wat in lange, hete zomers kan gebeuren – is het heel moeilijk weer vochtig te krijgen.

Ook een droge turf, in feite een brok gedroogd veen, is bijna niet nat te krijgen. Hier zit al veel organisch materiaal in. Het probleem is meestal de afwatering. U kunt de drainage bevorderen door grit, fijn split of ander grindachtig materiaal door de grond te spitten. De verhoging van het gehalte aan minerale stof verbetert ook de voedingswaarde.

Dit is algemene info. Sommige mensen hogen af en toe de tuin op, met bagger uit eigen sloot.

Gehakkelde aureliaZonder brandnetels geen vlinders

Grote brandnetel is de voedselplant voor veel rupsen: de dagpauwoog, de atalante, de gehakkelde aurelia, het landkaartje en de kleine vos.

www.vlinderstichting.nl

 

Een tuin vol vogels

winterkoningDe ideale vogeltuin is een tuin waar gevarieerd voedsel te vinden is, en waar ook schuwe vogels zich veilig voelen. De eisen die vogels stellen zijn eigenlijk niet hoog. Ze willen iets te eten, en een veilige plek om te rusten. www.vogelbescherming.nl/tuinvogel/home
of bekijk de cursus: tuin vol vogels

Heel fijne tips: Doe niets! laat je tuin met rust, niet spitten, geen onkruid wieden.
In klimop nestelen graag vogels zoals de heggenmus, de merel, de winterkoning en de grauwe vliegenvanger.

Maak van je tuin een tuinreservaat: Tips van Vroege Vogels

© 2013