Wat is Bivobo?

Het is een tuin, het is een woonboot, het is een landje.
Het is een oase van rust. Het is een paradijs voor vogelaars.
Het is de mooiste kanoplek vlak bij Amsterdam.
Het is een prachtige plek om met je bootje te varen en te zwemmen.
Een beschermd natuurgebied, op nog geen 9 km van Amsterdam.

 

BIVOBO is een vereniging van 50 eigenaren van tuinen aan het water in het Ilperveld. De percelen zijn ongeveer 60m2. De meesten hebben een recreatieark. De terreinen zijn verdeeld over twee landstroken met ertussen een vaart. Er is geen elektriciteit en alleen in de zomer stromend water en dat willen we graag zo houden.
We houden van onze vrijheid. Het is een bijzonder gebied waar ieder op zijn manier van geniet.

Ilperveld

Het Ilperveld is een natuurgebied dat eigendom is van de stichting Landschap Noord-Holland. Het behoort tot de gemeente Landsmeer en strekt zich uit tot Den Ilp, Ilpendam en Watergang.

Het is een veenweidegebied, opgebouwd uit enkele meters dik drassig veen, waarop voornamelijk gras, riet en veenmos groeit en her en der moerasbos. Er komen veel bedreigde planten en vogels voor, bijvoorbeeld groot nimfkruid, waternagel en diverse hoornmossen; weidevogels als grutto en scholekster; moerasvogels als karekiet, rietzanger en roerdomp, en watervogels als de smient. Ook de Noordse woelmuis komt voor; dit is één van de zwaarst beschermde diersoorten van het Ilperveld. Verder talrijke vissoorten als de bittervoorn, snoek en paling.

Het waterrijke gebied is toegankelijk voor op rust en natuur gerichte recreatie, bijvoorbeeld roeien, kanoën of schaatsen. Sinds 1998 is er een bezoekerscentrum en worden er excursies gehouden. Het gebied is ook Europees beschermd in het kader van Natura 2000.