Verslag Algemene Ledenvergadering 2015

Graag  bijzondere aandacht voor de nieuwe regel die nu is opgenomen in Artikel 4 van ons HH Reglement:
Bij bouw, verbouw of vernieuwen van boot of schuurtje is, indien het buiten de maten van dit HH-reglement valt, vooraf toestemming van het bestuur vereist.
Toelichting: Er zijn verschillende overschrijdingen en gedoogsituaties ontstaan. Vanuit het bestuur bestaat de dringende wens daar actiever in op te treden, mede in relatie tot het bestaande bestemmingsplan 2009 van de gemeente Landsmeer.

Contributie moet binnen twee maanden zijn betaald na verzending factuur; Bij te late betaling volgt een administratieve boete van € 25,-.

Leden die deze winter privé kap- of snoeiwerk willen laten uitvoeren in hun tuin kunnen bij Berend van Heijst een offerte aanvragen.
Het water is inmiddels afgesloten in de tuinen in afwachting van de winter en wie weet gaan we deze winter weer eens schaatsen!
Ondertussen kijken we ook uit naar het nieuwe en volgende seizoen van onze bijzondere organisatie.
Tot volgend jaar.

Freek ten Herkel

Download: Algemene Ledenvergadering 2015 , ALV 2015