Vogels van Bivobo

Een van de leukste dingen op Bivobo zijn de vogels in dit bijzondere gebied. In de tuinen én in het natuurgebied rondom.

Aan het noordpad kijk je uit op een weilandje. Soms staan er geiten, soms een paar pinken of schapen. Vogels zijn er altijd. Half juni zit er een grote groep Canadese ganzen, ongeveer 3 jongen per paartje. Rustend, gras etend, drinkend uit het slootje. In de groep zijn een paar exemplaren met een witte vlek op zijn kop. (hybride)

Twee kuikens van een paartje scholeksters heb ik er groot zien worden, gelukkig! Want lang niet alle jongen worden groot. De mens pikt hun leefgebied in, maar onderling zijn het ook geen lieverdjes. De ooievaar, zo leuk, op de nestpaal aan de overkant van het kanaal, komt ook foerageren. Wormen, kikkers, en als het zo komt een jong vogeltje. En dan de Bruine kiekendief, zijn naam zegt het al.
In het voorjaar zat er af en toe een verdwaalde grutto, maar dat beestje heeft het maar moeilijk. Een leven vol gevaren. En hun kinderen moeten zichzelf maar redden. Nestvlieders, amper het ei uit en ze moeten al op eigen wankele benen staan. Ga zelf maar voor je eten zorgen.

Nee, dan de kluten, die hebben het fijn in het zompige plas-dras. 17 kluten plus jongen, die dapper opgroeien. Stofzuigerend met die lange snavel door het water vinden ze blijkbaar genoeg eetbaars. Nog meer positieve vogelberichten. Het miegelt van de bergeenden. Met zijn alleen op de hooiberg en veel jongen, die allemaal groot worden.

Spreeuwen voeren hun grote jongen
Zijn jonge vogels dan niet kleiner dan hun ouders? Vaak lijken ze zelfs iets dikker, door de donzige veren. Als je in juni een sullige vogel ziet zitten, die je niet 1,2,3 herkent, wacht dan even af. Daar komt mama of papa al met een hapje. In het begin zijn de meeste jonge vogels echt onhandig en stuntelig. Ze kunnen zich niet goed vasthouden en krijgen de prooi niet te pakken. Oefening baart kunst.

De foto met de Lepelaar van april 2020 is echt een lucky shot met erg veel soorten tegelijkertijd in beeld. Lepelaar, Slobeend, Bergeend, Grutto, Kuifeend, Kokmeeuw.
Dit is het gebied links van het pad naar de Vogelhut achter het bezoekerscentrum van Landschap Noord-Holland.

Aan de overkant van het kanaal zien we in Watergang de ooievaar broeden. Voor het eerst dit jaar!

Weidevogels

De weidevogels worden geteld, in opdracht van de Provincie Noord-Holland, omdat die soorten ernstig worden bedreigd. Dat het Ilperveld hier een belangrijke rol in speelt zie je in de tabel hieronder. 166 broedparen! En nu maar hopen dat de kuikens groot worden. Hier zijn mooie interactieve kaarten gemaakt. Weidevogel tellingen

De Ransuil is moeilijk te zien door zijn schutkleur. Als de jongen om eten bedelen kan je ze ’s nachts wel erg goed horen.