Redding voor de argusvlinder


Dit rafelrandje op het Bivoboparkeerterrein is de redding van de argusvlinder. De argusvlinder vertoont de laatste jaren een sterke achteruitgang; de oorzaak daarvan is nog onbekend. Hij staat daarom op de rode lijst.

Op de foto’s kan je goed zien hoe hij bijna onzichtbaar op het koninginnenkruid zit. Als hij zijn vleugels spreidt is hij prachtig oranje met veel bruine “ogen”.

Er zijn nog maar weinig plekken in Nederland waar hij voorkomt. Een groot compliment voor onze tuincommissie. Deze vlinder kan alleen overleven als de begroeiing bestaat uit hoge en lage ruigte.

 

 

 

 

De vlinders voeden zich met nectar van o.a. braam en rode klaver, akkerdistel en vlinderstruik. De rupsen leven op verschillende grassen, waaronder kropaar en ruwe smele.

De habitat is gevarieerde graslanden met kale grond langs slootkanten, heggen en bosranden. De argusvlinder heeft een voorkeur voor vochtige tot vrij droge vegetaties met een mozaïek van kale grond, lage vegetaties en hogere kruidenrijke ruigte.

Mooiere foto’s en info vind je op:
www.vlinderstichting.nl/argusvlinder