De paden op…

17 april 2014

bloeiendeboomHet is alweer druk op de parkeerplaats, de grutto’s laten van zich horen en alles staat al ver in bloei, prachtig!

Iets over het algemeen beleid. De tuincommissie begint zijn weg te vinden. Water opstarten na de winter was een eerste ongemakkelijke test. Gelukkig werkt het weer: stromend water.

Dit jaar willen we extra aandacht aan onze paden geven: de afrasteringen, het looppad, de verharding. Het bruggetje is alweer mooi gerestaureerd, dank daarvoor. We zien wel dat een aantal erfafscheidingen langs het pad dreigen uit te groeien en zich uitbreiden naar het pad toe en ook dat er hier en daar tuinafval wordt gestort langs het pad.

De regel is dat de erfafscheiding loopt door het hart van de bomen. Het hele pad is van de Bivobo, de verharding en aangrenzende stukken. Het is gewoonweg niet toegestaan tuinafval of takken daar neer te leggen.

Bovendien heeft het op orde houden van het pad nog een praktisch belang voor ons allemaal in verband met de waterleiding. Naast de verharde paden ligt namelijk een strook grond van ruim 50 cm die echt vrij moet zijn van obstakels en aanplant in verband met de ingegraven waterleiding. Bij waterlekkage is het soms nodig de leiding op te graven en dat is extra moeizaam als eerst allerlei obstakels en planten moeten worden verwijderd; obstakels die ook nog de eventuele lekkageplekken kunnen maskeren. Voor vragen hierover kun je terecht ook bij de leden van onze tuincommissie.

Uitnodiging dus aan allen om er zelf naar te kijken en eventueel actie te ondernemen door de erfafscheiding in de juiste positie te brengen en eventueel reeds gestort materiaal of takken op te ruimen. Mocht er onverhoopt toch nog een probleem blijven dan kan er een klacht worden ingediend.

We zijn een vereniging met grote vrijheid, we willen elkaar niet tot last zijn laten we samen zorgen voor normaal goed opgeruimde paden.

Wens jullie een mooi seizoen!
Namens het bestuur,
Freek ten Herkel, secretaris