You Are Viewing

Nieuwe situatie tuincommissie

15 januari 2014  Landsmeer

De nieuwe tuincommissie en bestuur zijn samen in gesprek geweest over invulling en herindeling van taken en verantwoordelijkheden voor   een goed beheer van ons Bivobo terrein in 2014. We gaan ervaring opdoen en kijken hoe het gaat werken in de praktijk. Aris zal niet meer officieel als terreincommissielid  functioneren, maar  hij zich nog wel voor een aantal lopende zaken  blijven inzetten. Joop blijft officieel terreincommissielid, maar kan vanwege gezondheidsproblemen minder werk verrichten. Vandaar dat er voor het jaar 2014 een oplossing wordt voorgesteld om met twee coördinatoren’ te werken.

Twee coördinatoren
Het Zuidpad en -over de brug- het Noordpad krijgt ieder een eigen coördinator,
Het parkeerterrein valt onder beide coördinatoren.

De coördinator is het aanspreekpunt voor de leden. De coördinatoren organiseren de werkzaamheden. Voor een aantal werkzaamheden zal beroep gedaan op ons, leden van de vereniging. U kunt het komend jaar oproepen ontvangen per mail waarin u wordt gevraagd te komen helpen. Tijdens de afgelopen AVL bleek vrijwel iedereen bereid te zijn bepaalde klussen voor de vereniging te willen doen daarom geloven wij in deze methodiek.

Waar nodig zal zwaar werk en specialistisch werk worden uitbesteed. Betaalde opdrachten door externen kan alleen na akkoord van de penningmeester Arjen.

Coördinatoren
Noord-pad:                  Berend van Heijst   nr 58          06- 4643 3533
Zuid-pad: in duo     Lukas  Kwant  nr 9/11               06-21 59 2454
Henk Meekel   nr 5/7                 06-38 32 9946

Haven
Voor de haven hopen we dat Joop Lurks nr 21  (06 4702 3011) zijn steentje blijft bijdragen
Voor de ligplaatsen van kleine vaartuigen: acquisitie en administratie en als aanspreekpunt:  Janneke Vorst  nr 36    (06 8184  42 47) heeft aangeboden dat ter hand te willen nemen in nauw overleg met Joop

Helling
Voor de werkzaamheden zal Wouter van der hoeven nr 42     (06 2043 4454) op korte termijn contact opnemen met Joop;  Arjen zal de financiële kant ervan nog eens bekijken: kosten  vergoedingen en de verzekering, (eventueel separate prijs voor groot en kleine vaartuigen? helling met dagvergoeding?)

Beheer materiaal
de terreinkas, gereedschap, zand, gasflessen, douchemuntjes, de vuilcontainer ed
Piet  van Gaveren  nr 3     06- 53 51 56 62

Aan Aris zal worden gevraagd:
1. De kas over te dragen aan Piet: is reeds gedaan.
2. Van de sleutels 3 sets kopieën te maken voor de coördinatoren
3. Over de special  kennis van de waterleiding:   hiertoe wordt met Aris een afspraak gemaakt met de coördinatoren om zijn kennis (waterleiding) stap voor stap over te dragen en eventuele andere onderwerpen te bespreken.

Open vragen
• Een vraagpunt: het opnemen van de watermeters?
• Voor toilet/Douche schoonhouden zoeken we nog iemand de verantwoordelijk wil zijn dat het altijd netjes is.
Schoonhouden toilet/douche eventueel tegen kleine vergoeding?
• De brug is nog in afwachting van restauratie?

AVL
Gevraagd was een extra ALV in voorjaar. We vragen ons af of dat nog nodig is nu een en ander goed is georganiseerd. Mocht er toch belangstelling zijn voor een extra vergadering dan horen we dat graag vòòr 21 maart 2014:  schriftelijk  tav de secretaris  van het bestuur.De jaarvergadering is op 26 oktober wederom in het bezoekerscentrum.

Steun en vertrouwen
We gaan het  één jaar met elkaar op deze wijze doen: graag steun en vertrouwen en eventueel wat improvisatie.

BIVOBO  TEAM 2014

Berend van Heijst   nr 58         06- 4643 3533     Coördinator NOORD-pad
Lukas  Kwant           nr 9/11      06- 2159 2454     Coördinator ZUID-pad
Henk Meekel           nr 5/7       06- 3832 9946    Coördinator ZUID-pad
Joop Lurks                nr 21         06- 4702 3011      Terreincommissie/haven
Wouter vd hoeven  nr 42         06- 2043 4454     Helling
Janneke Vorst          nr 36         06- 8184 4247     Ligplaatsen kleine vaartuigen
Piet  van Gaveren   nr 3           06- 5351 56 62     Beheer materiaal, gas, zand, vuilcontainer en terreinkas