You Are Viewing

Verslag tuincommissie en verzoek vrijwilligersactiviteiten

padnoord 23 juni 2014

Middels deze brief een verslag van de tuincommissie en een verzoek voor vrijwilligersactiviteiten:

Onderhoud paden
Niet alle percelen hebben nog gehoor gegeven aan de oproep van ons bestuur en tuincommissie. (Zie brief)
De wildgroei van de planten en tuinafval versmalt het tegelpad op vele plekken. Graag willen we dit op korte termijn veranderd zien, we hopen op jullie medewerking om de paden en randen te onderhouden.

Vrijwilligersactiviteiten:
De afgelopen periode zijn diverse werkzaamheden door vrijwilligers op het terrein uitgevoerd:

  • Watervoorziening: verhelpen van lekkage transportleiding. (Aris en Berend)
  • Voorjaarssnoei door Aris en Joop
  • Brug Noordpad gerenoveerd door Peter Pauel en Jan Cramer.
  • Toiletgebouw voorzien van nieuwe “windveren” door Mark van Roy zodat lekkage aan dak nu verholpen is.
  • Toegezegd is door Ellen Geerlings en Jannie Pauel om het toiletgebouw in de komende periode van een nieuw laagje verf  te voorzien !

Op het parkeerterrein staan stapels tegels welke beschikbaar zijn gesteld door Peter Pauel waarmee we de paden kunnen opknappen.  In overleg met de tuincommissie kunnen ook enkele tegels voor eigen gebruik worden afgenomen.

Voor de komende periode hebben zich al enkele vrijwilligers(sters) aangemeld voor de volgende werkzaamheden:

Onderhouden toilet/douche gebouw:
Op dit moment 1 vrijwilliger.

Gras maaien:
Zoeken nog een derde persoon om af en toe mee te helpen.

Onderhoud paden
Het vervangen van gebroken tegels en ophogen van de paden waar nodig. We zoeken vrijwilligers voor deze activiteiten voor die delen die niet kunnen of worden gedaan door de bewoners van aangrenzende percelen. (Tegels en zand zijn hiervoor vrij beschikbaar)
Zodra we een aantal vrijwilligers hebben maken we een plan van aanpak. (zaterdagochtend(en) 9.00 – 12.00 uur)

Najaarssnoei
Vrijwilligers gevraagd.

Actie:
Geef  je reactie voor welke activiteit en periode je als vrijwilliger wilt inzetten voor bovenstaande werkzaamheden of toekomstige klussen. Middels een een email (bgheijst@planet.nl) of persoonlijke opgave aan één van de tuincommissieleden.

Met de vriendelijke groeten van de BIVOBO-tuincommissie,
Lukas Kwant, Henk Meekel, Berend van Heijst