You Are Viewing

Uitnodiging voor Algemene Ledenraad Vergadering 2014

Uitnodiging aan alle leden van de BIVOBO
Zondag 26 oktober,  aanvang 14.00 uur

Dorpshuis, Ilpendam
Kerkstraat 1, 1452 PR Ilpendam.   tel- 020 436 1972

AGENDA
1- Opening en welkom door onze voorzitter
2- Goedkeuren notulen algemene ledenvergadering 2013
3- Samenstelling bestuur.
Voorstel Berend van Heijst op te nemen in het bestuur
4- Goedkeuren vernieuwd HuisHoudelijk Reglement
(eventuele voorstellen tot wijziging graag tijdig schriftelijk aan het bestuur)
5- Verslag tuincommissie
het afgelopen jaar
een blik op de toekomst
de zelfwerkzaamheid
6- Goedkeuren financieel jaarverslag 2013
Kascommissie voor 2013: Constance de Graaf, Gerrie Both en LukasKwant.
7- begroting  2014-2015
8- Verslag Havencommissie en Hellingcommissie
9- Rondvraag en Afsluiting

Dit wordt weer een belangrijke vergadering over onderwerpen waar wie allemaal mee te maken hebben.
Goedkeuring van het HuisHoudelijk Reglement vraagt om een minimum aantal aanwezigen leden!

Het beste is natuurlijk zelf aanwezig te zijn en als dat echt niet kan graag u verhinder bericht aan mij met vermelding of u akkoord bent met het nieuwe HH Reglement. U kunt ook schriftelijk een volmacht geven aan een van de leden.

Nogmaals bij eventuele verhindering, laat het ons even weten.
Met vriendelijke groet,

Freek ten Herkel Secretaris
bivobo@ziggo.nl

Alle documenten staan op de leden pagina