You Are Viewing

Regels

Huishoudelijk Reglement

Na de ALV 2016 ziet ons HH reglement er nu als volgt uit:

Huishoudelijk Reglement 2016

Statuten

Op de ALV 2016 is met unanieme stemmen aangenomen de statuten wijziging:

Statuten Bivobo 2016

Voor nieuwe mensen

Bekijk hier de welkomsbrief voor nieuwe eigenaren

  • Er is geen elektriciteit, maar je kunt zelf zonnepanelen nemen
  • Je eigen tuin en boot zijn zomer en winter toegankelijk
  • In de winter wordt het water in de tuinen afgesloten
  • De 3 wc’s en douche die op het riool zijn aangesloten, worden in de winter gesloten zodra het vriest.

 Niemand houdt van regels, maar er is toch een huisreglement.

Een paar belangrijke punten

  • respecteer rust, privacy en de natuur
  • permanente bewoning is niet toegestaan
  • bebouwing in de tuinen mogen niet groter zijn dan 2 meter lang, 2 meter breed en 2 meter hoog
  • Bij het aanleggen van een recreatiearkje, dient men aan beide kanten minimaal 1 meter ruimte te houden
  • De woonark mag niet hoger zijn dan 2.30 vanaf de waterlijn

Bivobo bestemmingsplan

Ongeschreven

De ongeschreven regels van Bivobo