You Are Viewing

Ongeschreven regels

Het huisreglement van Bivobo is niet zo lang, maar soms blijken er ook ongeschreven regels te zijn.
Voor de één vanzelfsprekend, voor anderen volkomen nieuw.

Het pad vrijhouden

– Zorg dat er geen overhangende takken of struiken zijn, zodat je er makkelijk langs kan.
– Hou ongeveer 30 cm naast het pad helemaal vrij.
– Begroeiing bij voorkeur maaien of knippen, niet uittrekken i.v.m. met het wegspoelen van de
grond bij regen en dus het verzakken van het pad.
– De waterleiding ligt onder de grond, naast het pad, deels onder het pad. De bereikbaarheid
daarvan, mocht er een reparatie nodig zijn, wordt bemoeilijkt door overhangende begroeiing.

Klussen met herrie valt soms niet te vermijden, maar doe dat bij voorkeur buiten de zomervakantie en de weekenden, als er weinig anderen zijn.

Tuinafval gooi je natuurlijk alleen op je eigen composthoop op je eigen landje, nooit daarbuiten.

De kruiwagens zijn voor algemeen gebruik. Zet die dus terug als je klaar bent. Met de kuip rechtop en onder het dakje, dan blijven ze langer heel en droog. Voor stenen gebruik je de steenkruiwagen, met het stalen frame zonder kuip.  Belast de kruiwagens niet te zwaar, beter voor je rug én ze gaan dan langer mee.

De afvalcontainer is snel vol. Het wordt zeer gewaardeerd, als je je vuilniszak meeneemt en thuis in de container stopt. Uiteraard ook geen tuinafval in de container.

In de aanhangwagen mag je metaal gooien. Dat wordt gratis opgehaald. Koper, ijzer, lood, goud…

Voor het kappen van bomen is een vergunning nodig.
Snoeien van de bomen gebeurt in de winter – voor de gezondheid van de boom.

De bomen langs het pad zijn eigendom van Bivobo. Het is fijn als je wilt helpen, maar die mag je alleen in overleg met de tuincommissie snoeien.

De mensen die een ligplaats in de haven huren, mogen alleen hun boot aanleggen.
Niet wonen, recreëren, overnachten, stoeltjes neerzetten, stroom aftappen….

Stroom gebruiken bij het wc gebouwtje mag alleen incidenteel. Als je aan het klussen bent bijvoorbeeld. Gebruik dan de stekkerdoos, zodat iemand anders er ook bij kan.

Bij mooi weer is de parkeerplaats vrij vol. Zet je auto zo netjes mogelijk neer, zodat iedereen er bij kan. Zorg dat de bewoners van het huis er altijd bij kunnen.
Het is niet toegestaan iets (auto/aanhangwagen/trailer) op de parkeerplaats te stallen.

Gasflessen, douchemuntjes & zand kan je afrekenen bij de tuincommissie.

De tegels die nu op het parkeerterrein staan, mag je gratis gebruiken in overleg met de tuincommissie. Geen tegels terugleggen a.u.b!

Doe de deuren van het toilet goed dicht. Bij wind staan ze te klapperen, dat is vervelend, met name voor de bewoners van het huis.

Augustus 2014